BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu - VIII, 18-22 Temmuz 2022

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu - VIII, 18-22 Temmuz 2022

BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu için başvuru süresi dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl sekizincisini düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin 2021-2022 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan ve 2022-2023 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak.

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:

 • Anayasada temel hak ve özgürlükler
 • Çalışma hakkı
 • Çocuk hakları
 • Doğa, hayvanlar ve haklar
 • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 • İfade özgürlüğü ve internet
 • İş dünyası ve insan hakları
 • Kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılık
 • Mülteci hakları
 • Onarıcı adalet
 • Sivil toplum ve insan hakları
 • Uluslararası insancıl hukuk
 • Yoksulluk ve insan hakları
   

Öğretim kadrosu

Yaz Okulunun öğretim kadrosu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılardan oluşuyor.

Yöntem

Yaz Okulu programı kapsamında öğretim kadrosu tarafından yapılacak sunumlarda mevcut insan hakları meselelerinin tartışmaya açılması sağlanacak ve katılımcılara edindikleri bilginin nasıl hayata geçirileceğine dair ipuçları verilecek.

Kimler başvurabilir?

Yaz Okuluna üniversitelerin 2021-2022 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan ve 2022-2023 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrencileri başvurabilir. Program yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularına açık değildir.

Başvuru nasıl yapılmalı?

İlgilenen adayların, en geç 31 Mayıs 2022, Salı günü saat 18:00'e kadar başvuru formunu doldurmaları ve formun ekine öğrenci transkriptini (resmi not dökümü) eklemeleri gerekmektedir. Ekinde öğrenci transkripti olmayan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

Başvuruların değerlendirilmesi

BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Yaz Okulu, sadece başvurusunu yapmış ve değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış kişilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek, dışarıdan katılımcı kabul edilmeyecektir.

Katılımcılardan beklentiler

Başvurusu kabul edilen katılımcıların Yaz Okulundaki tüm oturumlara katılması, oturumlarda aktif katkı sunması, gerekli okuma ve araştırmaları yapması beklenmektedir.

Katılım belgesi

Program sonunda Yaz Okulunun tüm oturumlarına katılmış olan öğrencilere katılım belgesi sunulacaktır.

Masraflar
Yaz Okuluna katılım ücretsizdir.

Tarih ve çevrimiçi program
Yaz Okulu, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında beş gün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

► Yaz Okulu afişi

► Başvuru formu

► 7-11 Eylül 2015 tarihlerinde birincisi düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 18-22 Temmuz 2016 tarihlerinde ikincisi düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 17-25 Temmuz 2017 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 16-24 Temmuz 2018 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 16-24 Temmuz 2019 tarihlerinde beşincisi düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 13-22 Temmuz 2020 tarihlerinde altıncısı düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 7-13 Temmuz 2021 tarihlerinde yedincisi düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

 
BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu ile ilgili sorularınız olursa Gökçeçiçek Ayata (gokcecicek.ayata@bilgi.edu.tr) ve Sevinç Eryılmaz (sevinc.eryilmaz@bilgi.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

17 Mayıs 2022