BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu - X, 9-13 Eylül 2024

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl onuncusunu düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 9 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin 2023-2024 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan ve 2024-2025 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak.

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:

 • Anayasa’da Temel Hak ve Özgürlükler
 • Çalışma Hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Eğitim Hakkı
 • Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
 • Göç ve İnsan Hakları
 • İfade Özgürlüğü ve İnternet
 • İsrail – Filistin Çatışması
 • İş Dünyası ve İnsan Hakları
 • Kadınlara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık
 • LGBTİ+ Hakları
 • Mülteci Hakları
 • Yerel Yönetimler
 • Yoksulluk ve İnsan Hakları

Öğretim kadrosu
Yaz Okulunun öğretim kadrosu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılardan oluşuyor.

Yöntem
Yaz Okulu programı kapsamında öğretim kadrosu tarafından yapılacak sunumlarda mevcut insan hakları meselelerinin tartışmaya açılması sağlanacak ve katılımcılara edindikleri bilginin nasıl hayata geçirileceğine dair ipuçları verilecek.

Kimler başvurabilir?
Yaz Okuluna üniversitelerin 2023-2024 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan ve 2024-2025 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrencileri başvurabilir. Program yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularına açık değildir.

Başvuru nasıl yapılmalı?
İlgilenen adayların, en geç 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar başvuru formunu doldurmaları ve formun ekine öğrenci transkriptini (resmi not dökümü) eklemeleri gerekmektedir. Ekinde öğrenci transkripti olmayan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayın.

Başvuruların değerlendirilmesi
BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Yaz Okulu, sadece başvurusunu yapmış ve değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış kişilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek, dışarıdan katılımcı kabul edilmeyecektir.

Katılımcılardan beklentiler
Başvurusu kabul edilen katılımcıların Yaz Okulundaki tüm oturumlara katılması, oturumlarda aktif katkı sunması, gerekli okuma ve araştırmaları yapması beklenmektedir.

Katılım belgesi
Program sonunda Yaz Okulunun tüm oturumlarına katılmış olan öğrencilere katılım belgesi sunulacaktır.

Masraflar
Yaz Okuluna katılım ücretsizdir.

Tarih ve çevrimiçi program
Yaz Okulu, 9-13 Eylül 2024 tarihleri arasında beş gün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Yaz Okulu afişi
Başvuru formu

► 7-11 Eylül 2015 tarihlerinde birincisi düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 18-22 Temmuz 2016 tarihlerinde ikincisi düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 17-25 Temmuz 2017 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 16-24 Temmuz 2018 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 16-24 Temmuz 2019 tarihlerinde beşincisi düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

► 13-22 Temmuz 2020 tarihlerinde altıncısı düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

 7-13 Temmuz 2021 tarihlerinde yedincisi düzenlenen Bilgi’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu ile ilgili sorularınız olursa Sevinç Eryılmaz (sevinc.eryilmaz@bilgi.edu.tr) ve Gökçeçiçek Ayata (gokcecicek.ayata@bilgi.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

8 Temmuz 2024