Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)Proje, Türkiye’de İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Programı kapsamında yürütülmüştür. Programın genel amacı Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarının korunmasını güçlendirmektir. Bu bakımdan program, hakimler, savcılar, avukatlar gibi yargı mensuplarının ve sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına ilişkin bilgi ve uygulama düzeylerini yükseltmeyi amaçlamıştır. Program özellikle kadınların ve engelli bireylerin insan haklarına odaklanmıştır. Eğitimlerin etkisini ve sürekliliğini artırmak amacıyla program çerçevesinde Türkçe eğitim ve okuma materyali geliştirilmiştir. Program Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında engellilerin insan haklarına yönelik bir dizi eğitim semineri düzenlenmiştir.