Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)

Projenin genel amacı Türkiye'de süregelen ayrımcı uygulamaların ortaya çıkarılmasına, bunun için gerekli yapısal değişikliklerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele yönünde çalışan mekanizmaları güçlendirmektir. Proje ile Türkiye’de ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa uğrayan grupların durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, sivil toplumun insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede oynadığı önemli rol düşünülerek planlanmış, sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar ve ayrımcılığa uğrayan gruplara destek sunan avukatlar projenin hedef grubunu oluşturmuştur. Proje Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Projeye Global Dialogue ek finansman sağlamıştır.

Proje kapsamında şu çalışmalar düzenlenmiştir:

♦     Ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan STK’lar ve sendikaların profilini ve bu alandaki uzmanlığını tespit etmeye yönelik 75 kuruluşun katıldığı Haritalama Çalışması Raporu

♦     28 STK ve sendika temsilcisinin katıldığı İletişim ve Ağ Kurma Semineri, 6-7 Kasım 2009, İstanbul

♦     22 avukatın katıldığı Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri, 21-23 Ocak 2010, İstanbul

♦     24 STK ve sendika temsilcisinin katıldığı Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri, 28-30 Ocak, İstanbul

♦     Batman Kent Konseyi ile işbirliği içinde düzenlenen 26 kişinin katıldığı Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri, 12 Haziran 2010, Batman

♦     Nilüfer Kent Konseyi ile işbirliği içinde düzenlenen 22 kişinin katıldığı Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri, 1 Temmuz 2010, Bursa

♦     Ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan bireyler, STK’lar ve sendikaların çalışmalarına kaynaklık edecek eğitim rehberler

       Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme

       Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi

♦     İstihdam, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri, mal ve hizmetlere erişim alanlarında gerçekleşen ayrımcı muamelelerin ele alındığı ayrımcılık izleme raporları:

       Türkiye'de Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

       Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

       Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

       Türkiye'de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

♦     28 Şubat 2011’de basın mensuplarının da dahil olduğu 52 kişinin katılımıyla gerçekleşen Ayrımcılık İzleme Raporları Ön Sunumu Toplantısı

♦     Avrupa Birliği Konseyi’nin Irk Eşitliği Direktifi’nin Türkçe çevirisi

♦     Avrupa Birliği Konseyi’nin İstihdamda Eşitlik Direktifi’nin Türkçe çevirisi

 

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için Burcu Yeşiladalı veya Gökçeçiçek Ayata ile iletişime geçebilirsiniz. 

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Proje, Avrupa Birliği'nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ve Global Dialogue tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Proje ile ilgili içerik hiçbir suretle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, Avrupa Birliği'nin veya Global Dialogue'un görüşleri veya tutumu şeklinde yansıtılamaz.