Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu

Avrupa Konseyi ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu

 

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’na (GRECO) katılmak için, Avrupa Konseyi’ne üye olmak gerekli değildir. Devletlerin Gruba katılımı için aranan tek koşul, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu tarafından değerlendirilmeyi kabul etmek ve “karşılıklı değerlendirme” aşamalarına herhangi bir çekince koymaksızın katılmaktır.

2015 yılı itibariyle, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun 48 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 1 Ocak 2004 tarihinde Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’na katılmıştır.

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, taraf Devletlere ilişkin değerlendirme raporları ve ilgili Devletlerin değerlendirme raporlarında belirtilen tavsiyelere uyup uymadıklarını tespit eden uygunluk raporları hazırlamaktadır. Raporlar, her biri yolsuzlukla mücadeleye ilişkin belirli meseleleri içeren 4 farklı dönemde hazırlanmaktadır.

 

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun Türkiye raporları:

  • Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, I ve II. Aşama Türkiye Değerlendirme Raporu, 6-10 Mart 2006

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, I ve II. Aşama Türkiye Uygunluk Raporu, 31 Mart 2008 – 4 Nisan 2008

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, III. Değerlendirme Aşaması Türkiye Uygunluk Raporu, 20-23 Mart 2012, GRECO RC-III (2012) 4E (Rev)

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, III. Değerlendirme Aşaması İkinci Türkiye Uygunluk Raporu, 24-28 Mart 2014, GRECO RC- III ( 2013 ) 27E

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.