Avrupa Birliği

Avrupa’da barışın sağlanması ve Avrupa devletleri arasında ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacıyla, 1951 yılında Paris Antlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 1957 yılında ise, Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. 1965 yılında imzalanan Birleşme Antlaşmasıyla, daha önce kurulmuş olan bu üç topluluk tek elde toplanmış ve Avrupa Toplulukları adını almıştır.

1986 yılında Avrupa Tek Senedi imzalanmış ve Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar değişikliğe uğramıştır. Nihayet, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da adlandırılan Maastricht Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasıyla ise Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmanın adı “Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak değiştirilmiştir.

Avrupa Birliği’ne üye 27 devlet bulunmaktadır. Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrıldı.

Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. 1999 yılında toplanan Helsinki Zirvesinde, Türkiye’ye AB'ye üyelik için aday ülke statüsü verilmiştir. 2004 yılında ise, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2005 yılında, Türkiye’nin AB'ye katılım müzakereleri başlamıştır. Katılım müzakereleri çerçevesinde 16 fasıl açılmış ve bunlardan biri geçici olarak kapatılmıştır. 20 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısı, Parlamentonun Dışişleri Komisyonu’nda oy çoğunluğuyla kabul edildi. AB Genel İşler Konseyi'nde 18 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak“Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiğini not eder. 26 Haziran 2018 tarihli kararlarını hatırlatan Konsey, bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakerelerinin fiilen durduğunu, başka fasılların açılmasının veya kapanmasının değerlendirilmediğini ve AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesine yönelik başka bir çalışmanın öngörülmediğini kaydeder” ifadesi yer aldı.

2010 yılında Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) ise, Temel Haklar Şartı’nı desteklemek üzere oluşturulmuş bağımsız bir organdır.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021