Birleşmiş Milletler - Genel Bilgi

 

Birleşmiş Milletler uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkileri desteklemek, kalkınmayı ve insan haklarını geliştirmek amacıyla 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye Birleşmiş Milletler’i kuran 51 kurucu üye arasındadır. Birleşmiş Milletler Şartı, 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesi, "insan hak ve temel hürriyetlerine saygının geliştirilmesi"ni örgütün amaçları arasında saymıştır. Şart'ın Başlangıç kısmında ve diğer maddelerinde de insan haklarına ilişkin atıflar yapılmıştır. Bu atıflar, Birleşmiş Milletler'in "insan hak ve temel hürriyetlerine saygının geliştirilmesi" amacını nasıl gerçekleştireceğine ilişkindir.    

Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki çabaları, insan hakları sözleşmeleri, bildirgeler ve rehberler gibi diğer belgeler ve insan hakları denetim usullerinden oluşan kapsamlı ve sürekli gelişen bir yapıyı ortaya çıkartmıştır.

Birleşmiş Milletler Şartı metnine ulaşmak için tıklayınız.