Avrupa Konseyi - Diğer Belgeler

 

Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde insan haklarına saygıyı güçlendirmeyi amaçlayan çok sayıda antlaşma ve denetim usulü bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Konseyi'nin insan haklarının gelişimine katkısı bunlarla sınırlı değildir. Örgütün doğrudan veya dolaylı olarak insan hakları alanında faaliyet gösteren organları tarafından, insan hakları hukukunun gelişimine katkı sağlayan ve birçoğu rapor veya görüş olarak adlandırılan sayısız belge üretilmektedir. Her ne kadar bu belgeler bağlayıcı nitelikte olmasalar da, devletlerin mevzuat ve uygulamalarına yol göstermektedirler.

Bu belgelerin bir kısmı Avrupa Konseyi tarafından üye devletlerin resmi dillerinde de yayımlanmaktadır. Bu nedenle aşağıda belgelerin bir kısmının orijinal İngilizce metinlerine, bir kısmının ise hem İngilizce hem de Türkçe metinlerine erişim sağlanmıştır.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

 

Aşağıda Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun tematik çalışmaları bulunmaktadır. Komisyon’un Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmış olan Genel Politika Tavsiye Kararları:

 • ​​1 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 2 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Ulusal düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda uzmanlık organları

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.  

 • 3 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Romanlara/Çingenelere yönelik ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 • 4 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Potansiyel mağdurların ayrımcılık ve ırkçılık konusundaki deneyim ve algılamalarına ilişkin ulusal anketler

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 5 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 • 6 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçı, yabancı düşmanı ve antisemitik malzemenin internet aracılığıyla yayılmasıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 7 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik ulusal mevzuat

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 8 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Teröre karşı faaliyetlerde ırkçılıkla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 9 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Antisemitizmle mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 10 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Eğitim aracılığıyla, eğitimde ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 11 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Polis faaliyetlerinde ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 12 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Spor alanında ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 13 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Çingene karşıtlığı ve Romanlara karşı ayrımcılıkla mücadele

Kararın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 14 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: İstihdamda ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 15 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Nefret Söylemiyle Mücadele

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • 16 No'lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Düzensiz Göçmenlerin Ayrımcılığa Karşı Korunması

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan:

İnternette Nefret Söylemine Karşı Yönetim Modelleri başlıklı Uzman Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2020)

► ECRI’nin 25 Yılı: Eşitlik Alanındaki Etki başlıklı Uzman Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2019)

► Eğitim Paketi: Hepsi Farklı – Hepsi Eşit (gençler ve yetişkinlere eğitim için fikirler, kaynaklar, yöntemler ve aktiviteler) başlıklı çalışmanın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2016)

► "Etnik" İstatistikler ve Avrupa Konseyi Ülkelerinde Verilerin Korunması başlıklı Çalışma Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2007)

► İfade Özgürlüğüne Saygı Gösterirken Irkçılıkla Mücadele Etmek başlıklı Uzman Raporu’nun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2007)

► Avrupa’da Irkçılıkla Mücadelenin 10 yılı: Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Çalışmalarına İlişkin Bir Değerlendirme adlı yayının İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. (2004)

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tarafından kabul edilen Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bağlamında Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Kişilere Yönelik Muameleye İlişkin İlkeler Bildirisi'nin Türkçe metni için tıklayınız. (2020) 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Standartlarının Türkçe derlemesine ulaşmak için tıklayınız. (2010)

Komite’nin Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin tematik çalışmalarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 36/3 maddesi çerçevesinde üçüncü taraf sıfatıyla görüş bildirdiği başvuruları aşağıda bulabilirsiniz. Komiser’in Türkiye raporları için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki tematik raporları:

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin çocuk hakları alanındaki tematik raporları:

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Olağan Olmayan Bir Durumda Bulunan Ergin Olmayan Mültecilerin Haklarına İlişkin Tutum (2010)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuk Haklarına İlişkin Tutum (2010)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuklar ve Çocuk Adaleti: İyileştirme Önerileri (2009)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuklar ve Bedensel Ceza: Aynı Zamanda Bir Çocuk Hakkı Olan Vurulmama Hakkı (2008)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin terörle mücadele alanındaki tematik raporları:

 • Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Demokratik ve Etkin Gözetimi (2015)

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnternette ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü (2014)

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.  

 • Terörle Mücadelede Özel Hayata Saygı Hakkının Korunması (2008)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin ekonomik kriz ve insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • Ekonomik Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarını Korumak (2013)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüel bireylerin (LGBTI) insan hakları alanındaki tematik raporları:

 • İnsan Hakları ve İnterseks Bireyler (2015)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.  Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü alanındaki tematik raporları:

 • Medya Özgürlüğüne İlişkin Tutum (2010)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların insan hakları alanındaki tematik raporları:

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa’da Mülteciliğin Kriminalize Edilmesi (2010)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa’daki Olağandışı Mültecilerin İnsan Hakları (2007)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin engelli bireylerin insan hakları alanındaki tematik raporları:

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kim Karar Verecek? Zihinsel ve Psikososyal Engelli Bireylerin Hukuki Ehliyete Sahip Olma Hakları (2012)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnsan Hakları ve Engellilik: Herkes için Eşit Haklar (2008)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin Eski Yugoslavya bölgesindeki savaş sonrası adaleti ve uzlaşma alanındaki tematik raporları:

 • Eski Yugoslavya’da Savaş Sonrası Adaleti ve Sürdürülebilir Barış (2012)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 • Eski Yugoslavya’da Savaş Sonrası Adaleti ve Sürdürülebilir Barışa İlişkin Tutum (2012)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

​​

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 36/3 maddesi çerçevesinde, üçüncü taraf sıfatıyla müdahil olarak yazılı görüş bildirdiği başvurular:

 • Polonya’da eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınmasına ilişkin yasal çerçeve bulunmaması ile ilgili 

Katarzyna FORMELA ve Sylwia FORMELA v. Polonya ve 3 diğer başvuru, Cecylia PRZYBYSZEWSKA v. Polonya ve 9 diğer başvuru, Antoni MESZKES v. Polonya

 • Romanya’da eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınmasına ilişkin yasal çerçeve bulunmaması ile ilgili

Buhuceanu ve Ciobotaru v. Romanya ve 12 diğer başvuru

 • Türkiye’de Wikipedia web sitesine erişimin engellenmesi ile ilgili

Wikimedia Foundation v. Türkiye

 • Akdeniz’de tehlike hali içinde bulunan bir mülteci botuna müdahale ve kurtarma operasyonu ile ilgili

S.S. ve Diğerleri v. İtalya

 • Aile birleşiminin reddi ile ilgili

Dabo v. İsveç

M.A. v. Danimarka

 • Mehmet Osman Kavala’nın yakalanması ve tutuklanması ile ilgili

Mehmet Osman KAVALA v. Türkiye

 • Başvurucunun vatandaşlıktan çıkarılması ile ilgili

Emin HUSEYNOV v. Azerbaycan

 • Başvurucuların İspanya’dan Fas’a geri gönderilmesi ile ilgili

N.D. v. İspanya ve N.T. v. İspanya

 • İspanya’da zihinsel engelli bir kişinin oy kullanma hakkından yoksun bırakılması ile ilgili

María del Mar Caamaño Valle v. İspanya

 • Engelli çocukların eğitime eşit erişimi ile ilgili

Ştefan-Moshe Stoian ve Luminiţa Stoian v. Romanya

 • Milletvekillerinin ifade özgürlüğü ve kişi özgürlüğü ve hürriyeti ile ilgili

Selahattin Demirtaş v. Türkiye ve 11 diğer başvuru

 • Gazetecilerin ifade özgürlüğü ve kişi özgürlüğü ve hürriyeti ile ilgili

Atilla Taş v. Türkiye ve 9 diğer başvuru

 • Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen kuruluşların ve kişilerin yabancı ajan olarak tanınmasını öngören “Yabancı Ajan Yasası” ile ilgili

ECODEFENCE ve Diğerleri v. Rusya ve 48 diğer başvuru

 • Ağustos 2015 sonrasında Tükiye’nin güneydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili

Abdullah Kaplan v. Türkiye ve 33 diğer başvuru

 • İnsan hakları savunucusu bir avukat olan başvurucunun barodan azli ile ilgili

Bagirov v. Azerbaycan

 • Tanınmış bir insan hakları savunucusunun öldürülmesi ile ilgili

Svetlana Khusainovna ESTEMIROVA v. Rusya

 • Gazeteci ve insan hakları savunucusu olan başvurucu hakkında soruşturma başlatılması ve tutukluluğu ile ilgili

Khadija ISMAYILOVA v. Azerbaycan

 • Başvurucuların Avusturya’dan Macaristan’a geri gönderilmesi ile ilgili

S.O. v. Avusturya,  A.A. v. Avusturya

 • Azerbaycan’da toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü alanındaki yapısal sorunlarla ilgili

Leyla YUNUSOVA ve Arif YUNUSOV v. Azerbaycan

 • Azerbaycan’da insan hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatlara yönelik baskı ve tacizler çerçevesinde, ifade özgürlüğü alanındaki ciddi ve yapısal sorunlarla ilgili

Rasul JAFAROV v. Azerbaycan

Anar MAMMADLI v. Azerbaycan

Intigam ALIYEV v. Azerbaycan

Hilal MAMMADOV v. Azerbaycan

 • Engelli bireylerin adalete eşit erişimi ile ilgili

The Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romanya

 • Dublin Tüzüğü sistemi uyarınca Belçika’dan Yunanistan’a transfer edilen bir sığınmacı ile ilgili (Komiser, Büyük Daire önünde sözlü bir sunum da gerçekleştirmiştir)

M.S.S. v. Belçika ve Yunanistan

 • Dublin Tüzüğü sistemi uyarınca Hollanda’dan Yunanistan’a gönderilen sığınmacılar ile ilgili

Ahmed Ali v. Hollanda ve Yunanistan ve 13 diğer başvuru