Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol

Birleşmiş Milletler ⇒ Sözleşmeler ⇒ Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol

 

Türkiye İkinci İhtiyari Protokol’ü 6 Nisan 2004 tarihinde imzalamıştır. Protokol’ün onaylanması 18 Ekim 2005 tarih ve 5415 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulu 12 Aralık 2005 tarih ve 2005/9813 sayılı kararıyla Protokol'ü onaylamıştır. Onay belgeleri 2 Mart 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiştir.

Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Ek İkinci İhtiyari Protokol’ün Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.