Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol

Birleşmiş Milletler ⇒ Sözleşmeler ⇒ Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol

 

Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 6 Ekim 1999 tarih ve 54/4 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 10 Aralık 1999 tarihinde imzaya açılmıştır. 22 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, İhtiyari Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde imzalamıştır. Onayın uygun bulunduğuna ilişkin 30 Temmuz 2002 tarih ve 4770 sayılı Kanun, 2 Ağustos 2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 26 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4703 sayılı kararıyla İhtiyari Protokol’ün onaylanması kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyari Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 18 Eylül 2002 tarih ve 24880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 29 Ekim 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve İhtiyari Protokol, Türkiye bakımından 29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol’ün Türkçe ve İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.