Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler ⇒ Sözleşmeler ⇒ Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

 

Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve imzaya açılmıştır. 49. madde uyarınca, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Sözleşme'yi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 9 Aralık 1994 tarih ve 4058 sayılı Kanun, 11 Aralık 1994 tarih ve 22138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme’nin onaylanmasına ilişkin 23 Aralık 1994 tarih ve 94/6423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Sözleşme’nin resmi Türkçe çevirisi, 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 4 Nisan 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme, Türkiye bakımından 4 Mayıs 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Sözleşme’ye, Sözleşme'nin 17, 29 ve 30. maddelerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Lozan Barış Andlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tuttuğunu belirten bir çekince koymuştur.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin denetim organı, Çocuk Hakları Komitesidir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin metninde, Çocuk Hakları Komitesi’nin 10 üyeden oluştuğu belirtilmiştir. Ancak, bu fıkra hükmünde yapılan bir değişiklikle, Komite’nin üye sayısı 18’e çıkarılmıştır. Türkiye, ilgili değişikliğin onaylanmasını 5 Ağustos 1999 tarihli ve 4438 sayılı kanunla uygun bulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 8 Eylül 1999 tarihli ve 99/13359 sayılı onay kararı, 13 Ekim 1999 tarihli ve 23845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye bakımından, değişikliği kabul etme işlemi, 9 Aralık 1999 tarihinde işlerlik kazanmıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Türkçe ve İngilizce metni ile Türkiye'nin çekincelerine ulaşmak için tıklayınız.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 43. maddesinin 2. paragrafına ilişkin değişikliğin Türkçe ve İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.