İnsan Hakları Konseyi Şikâyet Usulü

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Şarta Dayalı Denetim Usulleri ⇒ İnsan Hakları Konseyi Şikâyet Usulü

 

İnsan Hakları Konseyi’ne yapılan bir şikâyetin, Konsey tarafından incelenebilmesi için gerekli diğer koşullar şunlardır:

  • Açıkça siyasi saikle yapılmamış olmalı ve Birleşmiş Milletler Şartı, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer insan hakları hukuku belgeleri ile bağdaşmaz olmamalıdır;
  • İhlal iddialarına dayanak teşkil eden olaylara ilişkin bilgi içermeli ve hangi hakların ihlalinin iddia edildiği belirtilmelidir;
  • Şikâyetin dili hakaretamiz olmamalıdır. Ancak diğer koşulları içeren bir şikâyet, söz konusu ifadeler silinerek kabul edilebilir;
  • Başvuru ihlal edilen insan haklarının mağduru olduğunu iddia eden birey veya birey grupları tarafından yapılabileceği gibi, insan hakları ilkelerine uygun şekilde iyi niyetle hareket eden bireyler ve birey grupları (sivil toplum örgütleri dahil) tarafından da yapılabilir. Mağdur sıfatı taşımayan birey veya birey gruplarının şikâyetlerinin incelenebilmesi için, bu şikâyetlerin Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine aykırı siyasi saiklerle yapılmamış olması ve ihlallerle ilişkin doğrudan ve güvenilir bilgi içermesi gerekmektedir. Burada şikâyet usulünü kullanan kişinin ihlale bizzat tanık olmasından ziyade, ihlale ilişkin sahip olduğu bilginin delillerle desteklenebilir olması, bir duyumdan ibaret olmaması beklenmektedir;
  • Şikâyete konu iddiaların münhasıran medya haberlerine dayanmıyor olması gerekmektedir;
  • Şikâyete konu ihlal iddiası diğer Birleşmiş Milletler denetim usullerince (örneğin özel usuller veya Sözleşme denetim usulleri) veya insan hakları alanında faaliyet gösteren bölgesel nitelikteki denetim usullerince inceleniyor olmamalıdır;
  • Etkisiz olmadığı ve makul olmayan ölçüde uzamadığı sürece, iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen koşullara uygun şikâyetlerin şikayet formu doldurularak aşağıdaki adrese postalanması veya faks veya e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir:

Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Faks: (41 22) 917 90 11
E-posta: CP@ohchr.org