Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

Birleşmiş Milletler ⇒ Sözleşmeler ⇒ Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

 

Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2006 tarih ve A/RES/61/106 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İhtiyari Protokol’ü 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamıştır. Sözleşme’nin onaylanması 3 Aralık 2014 tarih ve 6574 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Sözleşme’nin onayına ilişkin 26 Ocak 2015 tarih ve 2015/7230 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve resmi Türkçe çeviri, 10 Şubat 2015 tarih ve 29263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol’ün Türkçe ve İngilizce metni ile Türkiye’nin beyanına ulaşmak için tıklayınız.