İnsan Hakları Konseyi Özel Usuller - Rapor

Birleşmiş MilletlerDenetim Usulleri ⇒ Şarta Dayalı Denetim Usulleri ⇒ İnsan Hakları Konseyi’nin Özel Usulleri ⇒ Rapor

 

Türkiye’nin de içinde olduğu 111 Devlet, Özel Usuller’in ayrıca davete gerek olmaksızın ülkelerini ziyaret etmelerini öngören bir beyanda bulunmuşlardır. Özel Usuller kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler sırasında Devleti temsil eden kişilerle, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ve ilgili diğer herhangi bir kişiyle görüşülebilir. Bu ziyaretler sırasında kamu görevlilerinin işbirliğinde bulunması özellikle önemlidir. Ziyaretler sonrasında hazırlanan raporlar hem tespitleri, hem de durumun iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri içerir. Rapor sonrasında da, özellikle iyileştirme çabaları bağlamında Devlet ile diyalog devam eder.

 

Aşağıda, Özel Usuller kapsamında Türkiye’ye yapılan ziyaretler sonucunda hazırlanan raporlar koronolojik olarak sıralanmıştır:

 • Zorla ve İstem Dışı Kaybedilmeye İlişkin Çalışma Grubu Raporu: 28 Aralık 1998, E/CN.4/1999/62/Add.2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İşkence Sorununa İlişkin İnsan Hakları Özel Raportörü Raporu: 27 Ocak 1999, E/CN.4/1999/61/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Din ya da İnanç Özgürlüğüne İlişkin Özel Raportör Raporu: 11 Ağustos 2000, A/55/280/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Eğitim Hakkı Özel Raportörü Raporu: 27 Mart 2002, E/CN.4/2002/60/Add.2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Raporu: 18 Aralık 2001, E/CN.4/2002/74/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yerinden Edilen Kişilere İlişkin Genel-Sekreter Temsilcisi Raporu: 27 Kasım 2002, E/CN.4/2003/86/Add.2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Zehirli Atıkların Olumsuz Etkilerine İlişkin Özel Raportör Raporu: 15 Şubat 2005, E/CN.4/2005/44

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Genel-Sekreter Özel Temsilcisi Raporu: 16 Mart 2005, E/CN.4/2005/101/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Terörle Mücadele Ederken İnsan Hak ve Temel Özgürlüklerinin Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü Raporu: 16 Kasım 2006, A/HRC/4/26/Add.2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kadına Karşı Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Raporu: 5 Ocak 2007, A/HRC/4/34/Add.2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Keyfi Tutuklamaya İlişkin Çalışma Grubu Raporu: 7 Şubat 2007, A/HRC/4/40/Add.5

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Raporu: 4 Mayıs 2012, A/HRC/20/19/Add.3.

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Raporu: 17 Nisan 2013, A/HRC/23/46/Add.2.

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Raporu: 18 Mart 2013, A/HRC/23/47/Add.2.

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.