Evrensel Periyodik Gözden Geçirme

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Şarta Dayalı Denetim Usulleri  Evrensel Periyodik Gözden Geçirme

 

Denetleme şu belgelere dayalı olarak yapılmaktadır:

 • Ulusal rapor,
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği tarafından hazırlanan derleme (Bu derleme Antlaşma Yapıları ile Özel Usuller tarafından ilgili devlet hakkında hazırlanan raporlar ile ilgili devletin bu raporlara ilişkin görüş ve yorumlarını ve diğer ilgili Birleşmiş Milletler belgelerini içerir),
 • Diğer İlgililer tarafından sunulan bilgiler (Özellikle sivil toplum kuruluşları, ulusal insan hakları kurumları, insan hakları savunucuları, akademik kurumlar ile araştırma kurumları ve Bölgesel Örgütler tarafından sunulan bilgiler).

 

Türkiye önce 2010, daha sonra ise 2014 yıllarında Evrensel Periyodik Gözden Geçirme kapsamında denetlenmiştir. Bu denetimlere ilişkin belgeler şunlardır:

Birinci Periyodik Gözden Geçirme

 • Ulusal Rapor, 22 Şubat 2010, A/HRC/WG.6/8/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Ulusal Rapor, Düzeltme 1, 22 Nisan 2010, A/HRC/WG.6/8/TUR/1/Corr.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Derlemesi, 19 Şubat 2010, A/HRC/WG.6/8/TUR/2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Diğer İlgililer tarafından sunulan bilgilerin özeti, 17 Şubat 2010, A/HRC/WG.6/8/TUR/3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular - Ek 1

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular - Ek 2

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Nihai Rapor, 17 Haziran 2010, A/HRC/15/13

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye’nin sonuç ve tavsiyelere ilişkin görüşleri, gönüllü taahhütleri ve yanıtları, 15 Eylül 2010, A/HRC/15/13/Add.1

​​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

İkinci Periyodik Gözden Geçirme

 • Ulusal Rapor, 30 Ekim 2014, A/HRC/WG.6/21/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Derlemesi, 12 Kasım 2014, A/HRC/WG.6/21/TUR/2

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Diğer İlgililer tarafından sunulan bilgilerin özeti, 27 Ekim 2014, A/HRC/WG.6/21/TUR/3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular - Ek 1

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular - Ek 2

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Yazılı olarak iletilen sorular - Ek 3

Soruların İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Nihai Rapor, 13 Nisan 2015, A/HRC/29/15

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye’nin sonuç ve tavsiyelere ilişkin görüşleri, gönüllü taahhütleri ve yanıtları, 10 Haziran 2015, A/HRC/29/15/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.