İnsan Hakları Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ İnsan Hakları Komitesi

 

İnsan Hakları Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları inceler ve değerlendirir. Taraf Devletler, Sözleşmeye taraf oldukları ilk bir yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler. Komite’nin başkaca bir zamanda rapor talep etmesi de mümkündür. Komite, taraf devlet raporunu değerlendirirken güvenilir diğer kaynaklardan, özellikle sivil toplum örgütlerinden ve ulusal insan hakları kurumlarından gelen bilgileri de değerlendirmektedir.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol ile İnsan Hakları Komitesi’ne bireysel ve devletlerarası başvuru usulü tanınmıştır. Türkiye, bireysel ve devletlerarası başvuru usullerini öngören İhtiyari Protokol’e taraf olarak, İnsan Hakları Komitesi’nin bireysel ve devletlerarası başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisini tanımıştır.

 

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Sonuç Gözlemlerine İlişkin Türkiye’nin Sunduğu Ek Bilgi, 22 Temmuz 2014

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye, Başlangıç Raporu, 13 Nisan 2011, CCPR/C/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • İnsan Hakları Komitesi’nin Türkiye Başlangıç Raporu’na ilişkin Sonuç Gözlemleri, 13 Kasım 2012, CCPR/C/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bireysel başvuru yoluyla denetim ve Türkiye

  • İsmet Özçelik, Turgay Karaman ve I.A. v. Türkiye, Başvuru no. 2980/2017, 23 Eylül 2019, CCPR/C/125/D/2980/201

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Seyma Türkan v. Türkiye, Başvuru no. 2274/2013, 17 Temmuz 2018, CCPR/C/123/D/2274/2013/Rev.1

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Atasoy and Sarkut v. Türkiye, Başvuru no. 1853/2008 ve 1854/2008, 19.06.2012, CCPR/C/104/D/1853-1854/2008

Kararın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021