Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları inceler ve değerlendirir. Taraf devletler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye taraf oldukları ilk iki yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdürler. Devlet, Komite’nin talep ettiği diğer herhangi bir zamanda da rapor sunmalıdır.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol’ü onaylayan devletler, Komite’nin bireysel başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisini tanımaktadırlar. Ayrıca, İhtiyari Protokol kapsamında Komite, telafisi olanaksız zararları önlemek üzere, istisnai şartlarda gerekli olabilecek geçici önlemlerin alınmasını talep edebilir. Devletlerarası başvurular açısından ise, Protokol’e taraf olmak yetmemekte, ayrıca bir tanıma beyanıyla Komite’nin devletlerarası başvuruları kabul etme ve değerlendirme yetkisinin tanınması gerekmektedir. Son olarak, soruşturma usulü de İhtiyari Protokol’de düzenlenmiştir. Soruşturma usulünün işlerlik kazanması için de İhtiyari Protokol’e taraf olmak yetmemekte, ayrıca bir tanıma beyanı gerekmektedir.

2014 yılı itibariyle Türkiye, İhtiyari Protokol’ü onaylamamıştır ve bu nedenle, Türkiye açısından Komite’ye bireysel ve devletlerarası başvurularda bulunmak ve soruşturma usulünü işletmek mümkün değildir.

 

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye Başlangıç Raporu, 28 Ocak 2009, E/C.12/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye, 12 Temmuz 2011, E/C.12/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021