Çocuk Hakları Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ Çocuk Hakları Komitesi

 

Çocuk Hakları Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları inceler ve değerlendirir. Taraf devletler, Sözleşmeye taraf oldukları ilk iki yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca, Komite gerek duyduğunda da Devlet rapor sunmalıdır. Komite, taraf devletin sunduğu raporların devlet görevlilerinin katılımıyla tartışıldığı yapıcı diyaloglarda ve taraf devletlerden alınan raporların incelenmesine dayanan genel tavsiyelerde bulunabilir. Bunun yanında, Komite, Sözleşme’nin hükümlerine açıklık getirmek amacıyla genel yorumlarda bulunabilir.

Komite ayrıca, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol’e ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol’e taraf devletlerce kendisine sunulan raporları değerlendirir.

Bunun yanında, 14 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol ile Komiteye devletlerarası ve bireysel başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca, yine Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol’e taraf devletler bakımından Komite, mağdurları telafisi olmayan zararlardan korumak için geçici tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Ciddi ve sistematik ihlallerin olduğuna ilişkin güvenilir bilgilere sahip olunduğu durumlarda, soruşturma usulüne başvurulabilir ve taraf devlet ziyaret edilebilir. İhtiyari Protokol, Türkiye bakımından 26 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye, Dördüncü ve Beşinci Rapor, 15 Şubat 2021, CRC/C/TUR/4-5

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye, İkinci ve Üçüncü Rapor, 18 Temmuz 2011, CRC/C/TUR/2-3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye, Başlangıç Raporu, 8 Ağustos 2000, CRC/C/51/Add.4

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Çocuk Hakları Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye İkinci ve Üçüncü Rapor, 20 Temmuz 2012, CRC/C/TUR/CO/2-3

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

  • Çocuk Hakları Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye Başlangıç Raporu, 9 Temmuz 2001, CRC/C/15/Add.152

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye, Başlangıç Raporu, 24 Ağustos 2005, CRC/C/OPSA/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Çocuk Hakları Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye Başlangıç Raporu, 9 Haziran 2006, CRC/C/OPSC/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye, Başlangıç Raporu, 12 Aralık 2007, CRC/C/OPAC/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Çocuk Hakları Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye Başlangıç Raporu, 29 Ekim 2009, CRC/C/OPAC/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021