İşkenceye Karşı Komite

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ İşkenceye Karşı Komite

 

İşkenceye Karşı Komite, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları değerlendirir. Taraf devletler, Sözleşmeye taraf oldukları ilk bir yıl içinde, daha sonra da her dört yılda bir Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca Devlet, Komite gerek duyduğunda da rapor sunmalıdır. Komite, bu raporları inceledikten sonra, genel tavsiyelerde bulunabilir.

Komite, Sözleşme’de yer alan haklarla ilgili genel yorum yayımlama, bireysel ve devletlerarası başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisine sahiptir. Türkiye, tanıma beyanıyla, Komite’nin devletlerarası ve bireysel başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisini kabul etmiştir. Komite, telafisi imkânsız zararların doğabileceği durumlarda, gerekli gördüğü geçici önlemlerin alınmasına dair talebini taraf devlete iletebilir. Ayrıca, Komite, taraf devlette sistemli işkence uygulandığına dair güvenilir bilgilere ulaştığında, soruşturma usulünü işlerliğe sokma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin taraf devlet bakımından söz konusu olmaması için, devletin Komite’nin soruşturma yetkisini tanımadığını açıkça beyan etmesi gerekir. Türkiye böyle bir beyanda bulunmamıştır.

 

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye, İkinci Periyodik Rapor, 22 Temmuz 2002, CAT/C/20/Add.8

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye, Üçüncü Periyodik Rapor, 26 Ocak 2010, CAT/C/TUR/3

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye, Dördüncü Periyodik Rapor, 26 Ocak 2015, CAT/C/TUR/4

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:
  • İşkenceye Karşı Komite, Sonuç Gözlemleri: Türkiye İkinci Periyodik Rapor, 27 Mayıs 2003, CAT/C/CR/30/5

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • İşkenceye Karşı Komite, Sonuç Gözlemleri: Türkiye Üçüncü Periyodik Rapor, 20 Ocak 2011, CAT/C/TUR/CO/3

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Soruşturma yoluyla denetim ve Türkiye

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin soruşturma raporları:

  • İşkenceye Karşı Komite, Soruşturma Raporu, 15 Kasım 1993, A/48/44/Add.1

​Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.