İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi

 

Alt Komite, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları gözaltı yerlerini haberli ya da habersiz olarak ziyaret eder ve taraf devletlere tavsiyelerde bulunur. Bu ziyaretler, düzenli aralıklarla tekrarlanır. Taraf devlet Alt Komite’nin tavsiyeleri ışığında hareket etmeyi reddederse, Alt Komite’nin ziyarete ilişkin olarak hazırladığı rapor, kamuya açıklanabilir. Ayrıca taraf devlet, ulusal önleme mekanizması kurma yükümlülüğü altındadır. Alt Komite, ulusal önleme mekanizması ile temaslarda bulunabilir.

Alt Komite, 6-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiye’ye yönelik ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir.

  • İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi’nin Türkiye’deki Ulusal Önleme Mekanizmasına Tavsiye Niteliğinde Destek Sağlamak Amacıyla Hazırladığı Rapor, 12 Aralık 2019, CAT/OP/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi’nin Türkiye’deki Ulusal Önleme Mekanizmasına Tavsiye Niteliğinde Destek Sağlamak Amacıyla Hazırladığı Rapor Eki, Türkiye’nin Cevapları, 17 Ekim 2019, CAT/OP/TUR/1/add1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021