Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi

 

Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları değerlendirir. Taraf devletler, sözleşmeye taraf oldukları ilk bir yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca devlet, Komite gerek duyduğunda da rapor sunmalıdır. Komite, bu raporları inceledikten sonra genel tavsiyelerde bulunabilir. Taraf devlet Komite’nin yetkisini bir beyanla tanıdığında, Komite bireysel ve devletlerarası başvuruları kabul etme ve inceleme yetkisine sahip olur. Türkiye, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi onaylarken, Komite’nin yetkisinin ileri bir zamanda tanıyacağını beyan etmiştir. 2014 yılı itibariyle, Türkiye herhangi bir tanıma beyanında bulunmamıştır.

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite’ye sunduğu raporlar:

  • Sonuç Gözlemlerini Takip Eden Rapor, 5 Ağustos 2019, CMW/C/TUR/CO/1/Add.1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye’nin ilk raporu, 31 Mayıs 2016, CMW/C/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Türkiye’nin ilk raporuna ilişkin sonuç gözlemleri, 31 Mayıs 2016, CMW/C/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 28 Eylül 2021