Engelli Hakları Komitesi

Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ Engelli Hakları Komitesi

 

Engelli Hakları Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları değerlendirir. Taraf devletler, Sözleşmeye taraf oldukları ilk iki yıl içinde, daha sonra da her dört yılda bir Komite’ye rapor sunmakla yükümlüdürler. Devlet, Komite gerek duyduğunda da rapor sunmalıdır. Komite, bu raporları inceledikten sonra, genel tavsiyelerde ve genel yorumlarda bulunabilir.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol, Komite’nin Sözleşme'de güvence altına alınan haklarının ihlal edildiği iddiasında olan birey veya birey gruplarının Engelli Hakları Komitesi'ne başvuruda bulunması olanağını öngörmüştür. İhtiyari Protokol ile Komite'nin Sözleşme'nin ağır veya sistematik ihlaline dair güvenilir bilgiye sahip olması durumunda soruşturma yapma yetkisi de tanınmıştır. İhtiyari Protokol 26 Nisan 2015 tarihinde Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. Ancak Komite henüz Türkiye’ye ilişkin bir denetim yürütmemiştir.

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

  • Türkiye’nin ilk raporu, 4 Ekim 2017, CRPD/C/TUR/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

  • Türkiye’nin ilk raporuna ilişkin sonuç gözlemleri, 1 Ekim 2019, CRPD/C/TUR/CO/1

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021