Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol

 

Protokol, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin uygulanmasını desteklemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda getirdiği önemli değişiklik, Protokol’ün 2. ve 6. maddeleri arasında sayılan, terörist bir örgüte veya gruba mensup olma, terör eğitimi alma, terörizm için yurtdışına çıkma ve terörizmin finansmanı gibi belli hareketlerin birer suç olarak tanımlanmasıdır. 

Protokol 22 Ekim 2015 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Protokol’ü 22 Ekim 2015 tarihinde imzalamıştır. Onayın uygun bulunduğuna ilişkin 15 Şubat 2017 tarih ve 6799 sayılı Kanun 8 Mart 2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 30 Ekim 2017 tarih ve 2017/10953 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 16 Aralık 2017 tarih ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 13 Şubat 2018 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiştir. Protokol, Türkiye bakımından 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.