Avrupa Sosyal Haklar Komitesi

Avrupa Konseyi ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Avrupa Sosyal Haklar Komitesi

 

Avrupa Sosyal Şartı’na taraf olan devletler, iki yılda bir Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne ülke raporları sunmakla yükümlüdürler. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi taraf devletlerce kendisine sunulan raporları değerlendirirken, taraf devletlerin Şart’a uygun davranıp davranmadıklarını tespit eder ve inceleme sonunda, olumlu ya da olumsuz bir sonuca varır. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin hazırladığı bu tespitler, “Kararlar” başlığı altında aleni bir biçimde yayınlanır.

Bunun yanında, Hükümetler Komitesi, raporların incelenmesi sonucunda taraf devletlere yönelik tavsiyeleri tespit eder ve Bakanlar Komitesi, taraf devletlere yönelik tavsiye kararları alır.

Avrupa Sosyal Şartına Ek Toplu Şikâyet Sistemi Öngören Protokol ile, Avrupa Sosyal Şartı denetim usullerine, toplu şikâyete dayanan denetim usulü eklenmiştir. Toplu şikâyetler, taraf devletin Avrupa Sosyal Şartı’nın herhangi bir maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasına ilişkindir. Ancak Türkiye 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle bu Protokol'e taraf değildir.

Toplu şikâyetleri Avrupa Sosyal Haklar Komitesi değerlendirir ve değerlendirme sonucunda bir rapor hazırlar. Söz konusu rapor, Bakanlar Komitesi’ne ve Parlamenterler Meclisi’ne gönderilir. Bakanlar Komitesi, değerlendirmesi sonucu ihlal kararına varırsa bir tavsiye kararı kaleme alır. Bu anlamda, toplu şikâyet sonucu verilen kararların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi bağlayıcı niteliğe sahip olmayıp tavsiye kararı niteliğinde olduklarını belirtmekte fayda vardır.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, IV. Bölümünün D maddesiyle, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı hükümlerinin denetiminin, Avrupa Sosyal Şartına Ek Toplu Şikâyet Sistemi Öngören Protokol’e taraf devletler bakımından toplu şikâyet usulüyle yapılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, aynı maddenin 2. fıkrasıyla, Avrupa Sosyal Şartına Ek Toplu Şikâyet Sistemi Öngören Protokol’e taraf olmayan devletlere de, ayrı bir beyanda bulunarak toplu şikâyet usulünü kabul ettiğini açıklayabilme olanağı getirilmiştir.

 

Türkiye tarafından Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne sunulan raporlar:

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 6. Rapor, 19.02.2014, RAP/RCha/TUR/6(2014)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 5. Rapor, 24.05.2013, RAP/RCha/TUR/V(2013)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 4. Rapor, 16.02.2012, RAP/RCha/TU/IV(2012)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 3. Rapor, 28.02.2011, RAP/RCha/TU/III(2011)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 2. Rapor, 30.03.2010, RAP/RCha/TU/II(2010)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanmasına Yönelik 1. Rapor, 05.04.2009, RAP/RCha/TU/I(2009)

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin kararları:

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2014 Türkiye Kararları, Ocak 2015

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2013 Türkiye Kararları, Ocak 2014

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2012 Türkiye Kararları, Ocak 2013

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2011 Türkiye Kararları, Ocak 2012

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2010 Türkiye Kararları, Aralık 2010

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2009 Türkiye Kararları, Ocak 2010

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.