Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Komitesi

Avrupa Konseyi ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Komitesi

 

Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’na taraf devletler, Şart’a taraf oldukları ilk bir yıl içinde, daha sonra da periyodik olarak her üç yılda bir Uzmanlar Komitesi’ne (Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Komitesi) rapor sunmakla yükümlüdürler. Sunulacak raporlar alenidir. Kendisine sunulan raporları değerlendiren Komite, incelemesinin sonunda bir rapor hazırlar ve bu rapor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletilir.

Komite, Şart’a taraf devlet sayısı kadar uzman üyeden oluşmaktadır. Komite üyelerinin görev süresi 6 yıldır.

Şart'ın denetim mekanizması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.