Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

Sözleşme 5 Mart 1996 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Sözleşme’yi 3 Temmuz 2002 tarihinde imzalamıştır. 5 Mayıs 2004 tarih ve 5166 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 12 Mayıs 2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme’nin onaylanmasına ilişkin 1 Temmuz 2004 tarih ve 2004/7547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşme’nin resmi Türkçe çevirisi, 17 Temmuz 2004 tarih ve 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri, 6 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme, Türkiye bakımından 1 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, 13 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilen bir beyanla, Sözleşme’nin 4/2(a) hükmünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmayacağını (başka bir ifade ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları duruşmaya katılmak üzere Mahkeme’nin bulunduğu Fransa’ya seyahatlerine başlamadan önceki zamana ilişkin hareketleri veya mahkumiyetleri dolayısı ile tutuklanabilir veya başka kısıtlamalara tabi tutulabilir) belirtmiştir. Türkiye, aynı beyanda, Sözleşme’nin 4/1. maddesinin uygulanması açısından, 1/1. maddede belirtilen yabancı devlet vatandaşlarının Türkiye’ye giriş yapabilmek için gerekli belgelere ya da vizeye sahip olmaları gerektiğini de belirtmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin metnine ulaşmak için tıklayınız.