Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokol

 

Protokol 20 Mart 1952 tarihinde imzaya açılmış ve 18 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 20 Mart 1952 tarihinde imzalamış ve Protokol’ün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle birlikte onaylanması için, 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı Onay Kanunu çıkarılmıştır. Onay belgeleri, 18 Mayıs 1954 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye açısından aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü onaylarken eğitim hakkını düzenleyen 2. maddeye bir çekince koymuş ve Protokol’ün 2. maddesinin, Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümlerine halel getirmeyeceğini beyan etmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.