Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 2 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 2 Numaralı Protokol

 

Protokol, 6 Mayıs 1963 tarihinde imzaya açılmış ve 21 Eylül 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye 2 Numaralı Protokol’ü 6 Mayıs 1963 tarihinde imzalamıştır. 13 Temmuz 1967 tarih ve 900 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 24 Temmuz 1967 tarih ve 12655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2 Numaralı Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 26 Aralık 1967 tarih ve 6/9278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 6 Şubat 1968 tarih ve 12819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 25 Mart 1968 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 21 Eylül 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavsiye görüşü verme yetkisini düzenleyen Protokol, 1998 yılında 11 Numaralı Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle 2 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 2 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.