Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 3 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 3 Numaralı Protokol

 

6 Mayıs 1963 tarihinde imzaya açılmış ve 21 Eylül 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 6 Mayıs 1963 tarihinde imzalamıştır. 13 Temmuz 1967 tarih ve 901 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 24 Temmuz 1967 tarih ve 12655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ü onaylamayı kararlaştıran 26 Aralık 1967 tarih ve 6/9279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 5 Şubat 1968 tarih ve 12818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 25 Mart 1968 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye açısından 21 Eylül 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme’nin ilk metnindeki 29. , 30. ve 31. maddeleri değiştiren bu Protokol. 1998 yılında 11 Numaralı Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle 3 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 3 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.