Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 6 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 6 Numaralı Protokol

 

28 Nisan 1983 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Mart 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 15 Ocak 2003 tarihinde imzalamıştır. 26 Haziran 2003 tarih ve 4913 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 1 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 15 Ağustos 2003 tarih ve 2003/6069 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 17 Eylül 2003 tarih ve 25232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 12 Kasım 2003 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 1 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Protokol, barış zamanlarında ölüm cezasını kaldırmıştır. Protokol’e göre bir devlet, ancak savaş zamanında ya da yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler için ölüm cezası verebilir. 6 Numaralı Protokol’ün öngördüğü “savaş zamanı ya da yakın savaş tehdidi” istisnası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 13 Numaralı Protokol’e taraf devletler bakımından işlevini kaybetmiştir. Zira, 13 Numaralı Protokol ölüm cezasını her koşulda kaldırmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 6 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.