Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 11 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 11 Numaralı Protokol

 

Protokol, 11 Mayıs 1994 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 11 Mayıs 1994 tarihinde imzalamıştır. 14 Mayıs 1997 tarih ve 4255 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 22 Mayıs 1997 tarih ve 22996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 30 Mayıs 1997 tarih ve 97/9506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 20 Haziran 1997 tarih ve 23025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 11 Temmuz 1997 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 11 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.