Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 13 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 13 Numaralı Protokol

 

Protokol, 3 Mayıs 2002 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 9 Ocak 2004 tarihinde imzalamıştır. 6 Ekim 2005 tarih ve 5409 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 12 Ekim 2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 17 Kasım 2005 tarih ve 2005/96849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 13 Aralık 2005 tarih ve 26022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 20 Şubat 2006 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 13 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.