Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 14 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 14 Numaralı Protokol
 

Protokol, 13 Mayıs 2004 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 6 Ekim 2004 tarihinde imzalamıştır. 1 Haziran 2006 tarih ve 5512 sayılı Onaya Uygun Bulma kanunu, 6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/10693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 8 Ağustos 2006 tarih ve 26253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 2 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14 Numaralı Protokol, Sözleşme’nin 22/2. ve 24. maddelerini kaldırmakta; 23. , 28. , 29. , 31., 32. , 35/3. , 36. , 38. , 39. , 46. ve 59. maddelerini ise değiştirmektedir. Ayrıca, 27. maddenin numarası 26 olarak değiştirilmekte ve 26. ile 27. maddeler yeniden düzenlenmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 14 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.