Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 15 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 15 Numaralı Protokol

 

Protokol, 24 Haziran 2013 tarihinde imzaya açılmış, henüz yürürlüğe girmemiştir. Protokol'ün yürürlüğe girmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bütün devletlerin Protokol’ü onaylaması gerekmektedir. Bu süreç tamamlanana dek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruların iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren altı ay içerisinde yapılmasına ilişkin kural uygulanmaya devam edecektir.

Türkiye, Protokol’ü 13 Eylül 2013 tarihinde imzalamıştır. 30 Ocak 2016 tarih ve 6668 sayılı Onaya Uygun Bulma kanunu, 18 Şubat 2016 tarih ve 29628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/8577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 2 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 15 Numaralı Protokolün metnine ulaşmak için tıklayınız.