Avrupa Sosyal Şartı'na Değişiklik Getiren Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa Sosyal Şartı'na Değişiklik Getiren Protokol

 

Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol ile Avrupa Sosyal Şartı’nın 23. , 24. , 25. , 27. , 28. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Protokol henüz yürürlüğe girmediğinden, söz konusu değişiklikler yürürlük kazanmamıştır. Protokol, Avrupa Sosyal Şartı’na taraf bütün devletlerin, kendilerini Protokol’e bağlı saydıklarını beyan ettikleri tarihten sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Türkiye, Protokol’ü 6 Ekim 2004 tarihinde imzalamıştır. 27 Eylül 2006 tarih ve 5546 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 3 Ekim 2006 tarih ve 26308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 21 Ocak 2009 tarih ve 2009/14613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 15 Şubat 2009 tarih ve 27142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 10 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiştir.

Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.