Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi

 

Türkiye, Sözleşmeyi 24 Kasım 1977 tarihinde imzalamıştır. 25 Aralık 1979 tarih ve 2257 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu 6 Ocak 1980 tarih ve 16861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme’nin onaylanmasını kararlaştıran 25 Kasım 1980 tarih ve 8/2006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşme’nin resmi Türkçe çevirisi, 27 Ocak 1981 tarih ve 17233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 19 Mayıs 1981 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme, Türkiye bakımından 1 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi’nin metnine ulaşmak için tıklayınız.