Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu

Avrupa Konseyi ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu

 

2015 yılı itibariyle, Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’na (Venedik Komisyonu) üye 60 Devlet bulunmaktadır. Türkiye, 1990 yılındaki kuruluşundan bu yana Komisyon’un üyesidir. 

 

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye görüşleri:

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen 16 Nisan 2017 Tarihinde Referanduma Sunulacak Olan Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Görüş, 13 Mart 2017, CDL-AD(2017)005 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun Türkçe çevirisine ulaşmak için tıklayınız. (Çeviri Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmıştır; aslı İngilizcedir). 

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişleri Hakkında Görüş, 13 Mart 2017, CDL-AD(2017)004 

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun Türkçe çevirisine ulaşmak için tıklayınız(Çeviri Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmıştır; aslı İngilizcedir). 

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Anayasa’nın 83. Maddesinin İkinci Fıkrasının Askıya Alınmasına İlişkin Görüş (Yasama Dokunulmazlığı), 14 Ekim 2016, CDL-AD(2016)027

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“İnternet Kanunu”) ile İlgili Görüş, 15 Haziran 2016, CDL-AD(2016)011

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesine İlişkin Görüş, 13 Haziran 2016, CDL-AD(2016)010

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türk Ceza Kanunu’nun 216, 299, 301 ve 314. Maddelerine İlişkin Görüş, 15 Mart 2016, CDL-AD(2016)002

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin Yapısının Değiştirilmesi Hakkında Anayasa Değişikliği Tasarısına İlişkin Görüş, 29 Haziran 2004, CDL-AD(2004)024

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türkiye’de Siyasal Partilerin Kapatılmasıyla İlgili Yasal ve Anayasal Düzenlemelere İlişkin Görüş, 13 Mart 2009, CDL-AD(2009)006

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türkiye’de Dini Cemaatlerin Hukuki Statüsü ile İstanbul Ortodoks Patrikliğinin “Ekümenik” Sıfatını Kullanma Hakkına İlişkin Görüş, 15 Mart 2010, CDL-AD(2010)005

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısına İlişkin Görüş, 29 Mart 2011, CDL-AD(2011)004

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanuna İlişkin Görüş, 18 Kasım 2011, CDL-AD(2011)040

Raporun İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.