Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi

Avrupa Konseyi ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi

 

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nin (Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, CPT), İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf devlet sayısı kadar üyesi vardır. Komite üyelerinin görev süresi 4 yıldır.

Komite, Sözleşme’nin ihlali iddialarını karara bağlayan yargısal bir organ değildir. Komite’nin denetim usullerinin esası, ihlalin gerçekleşmeden önlenmesidir. Bu amaçla Komite, taraf devletlerin yetki alanları içinde bulunan ve kişilerin kamu makamlarının eylemlerince özgürlüklerinden alıkondukları yerleri ziyaret edebilir ve bu yerlerde inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Taraf devlet, Komite’nin ziyaretlerine izin vermek ve Komiteyle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Komite’nin, gözetim yerlerine sınırsız erişim ve buralarda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın dolaşma yetkisi vardır. Ziyarette bulunan Komite üyeleri, özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerle özel görüşme yapabilir ve bilgi verebilecek konumda olan herkesle serbestçe iletişim kurabilirler. 

Komite ziyaretleri periyodik ya da ad hoc ziyaretler şeklinde yapılır. Komite, resen ziyarette bulunabileceği gibi, taraf devletin daveti üzerine de ziyarette bulunabilir. Taraf devlet daveti üzerine gerçekleştirilen ilk ziyaret, 1996 yılında gerçekleştirilen Türkiye ziyaretidir.

Komite raporları, kural olarak gizlidir. Ancak, taraf devlet onay verdiğinde bu raporlar kamunun erişimine açık hale getirilir. Bunun yanında, Komite ile işbirliği yapmayıp durumlarını iyileştirmeyi reddeden devletlerle ilgili olarak kamuya yönelik bir açıklama yapılabilir. Komite, Türkiye’ye ilişkin olarak 1992 ve 1996 yıllarda bu nitelikte açıklamalar yapmıştır. Aşağıda Komite’nin Türkiye raporları ve kamuya yönelik açıklamaları bulunmaktadır. Komite’nin özgürlüğü sınırlandırılmış kişilerin tutulu bulundurulma koşullarına ilişkin yayımladığı standartlar için tıklayınız.

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi hakkında kısa bilgiler için tıklayınız (Türkçe).

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin Türkiye raporları:

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 16-23 Haziran 2015 Türkiye Ziyareti Raporu, 17.10.2017, CPT/Inf (2017)32 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 17.10.2017, CPT/Inf (2017)33

CPT Raporu, CPT/Inf (2017)32 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2017)33 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 9-21 Haziran 2013 Türkiye Ziyareti Raporu, 15.01.2015, CPT/Inf (2015)6 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 15.01.2015, CPT/Inf (2015)7 

CPT Raporu, CPT/Inf (2015)6 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2015)7 (İngilizce)

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 16-17 0cak 2013 Türkiye Ziyareti Raporu, 13.03.2014, CPT/Inf (2014)7 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 13.03.2014, CPT/Inf (2014)8 

CPT Raporu, CPT/Inf (2014)7 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2014)8 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 21-28 Haziran 2012 Türkiye Ziyareti Raporu, 10.10.2013, CPT/Inf (2013)27 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı ve ekler, 10.10.2013, CPT/Inf (2013)28

CPT Raporu, CPT/Inf (2013)27 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2013)28 (İngilizce) ve Ekler 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 26-27 Ocak 2010 Türkiye Ziyareti Raporu, 09.07.2010, CPT/Inf (2010)20 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 09.07.2010, CPT/Inf (2010)21 

CPT Raporu, CPT/Inf 2010)20 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2010)21 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 4-17 Haziran 2009 Türkiye Ziyareti Raporu, 31.03.2011, CPT/Inf (2011)13 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı ve ekler, 31.03.2011, CPT/Inf (2011)14

CPT Raporu, CPT/Inf (2011)13 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2011)14 (İngilizce) ve Ekler 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 19-22 Mayıs 2007 Türkiye Ziyareti Raporu, 06.03.2008, CPT/Inf (2008)13 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 06.03.2008, CPT/Inf (2008)14 

CPT Raporu, CPT/Inf (2008)13 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2008)14 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 22 Kasım-4 Aralık 2006 Türkiye Ziyareti Raporu, 28.05.2009, CPT/Inf (2009)17 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 28.05.2009, CPT/Inf (2009)18 

CPT Raporu, CPT/Inf (2009)17 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2009)18 (İngilizce)  

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  7-14 Aralık 2005 Türkiye Ziyareti Raporu, 06.09.2006, CPT/Inf (2006)30 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 06.09.2006, CPT/Inf 2006)31 

CPT Raporu, CPT/Inf (2006)30 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2006)31 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 16-29 Mart 2004 Türkiye Ziyareti Raporu, 08.12.2005, CPT/Inf (2005)18 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 08.12.2005, CPT/Inf (2005)19 

CPT Raporu, CPT/Inf (2005)18 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2005)19 (İngilizce)  

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  7-15 Eylül 2003 Türkiye Ziyareti Raporu, 18.06.2004, CPT/Inf (2004)16 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 18.06.2004, CPT/Inf (2004)17

CPT Raporu, CPT/Inf (2004)16 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2004)17 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  16-17 Şubat 2003 Türkiye Ziyareti Raporu, 25.02.2004, CPT/Inf (2004)2 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 25.02.2004, CPT/Inf (2004)3 

CPT Raporu, CPT/Inf (2004)2 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2004)3 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  21-27 Mart ve 1-6 Eylül 2002 Türkiye Ziyareti Raporu, 25.06.2003, CPT/Inf (2003)28, Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 25.06.2003, CPT/Inf (2003)29 

CPT Raporu, CPT/Inf (2003)28 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2003)29 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  2-14 Eylül 2001 Türkiye Ziyareti Raporu, 24.04.2002, CPT/Inf (2002)8 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 24.01.2003, CPT/Inf (2003)13

CPT Raporu, CPT/Inf (2002)8 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2003)13 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  10-16 Aralık 2000, 10-15 Ocak 2001, 18-21 Nisan 2001, 21-24 Mayıs 2001 Türkiye Ziyareti Raporu ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 13.12.2001, CPT/Inf (2001)31

CPT Raporu ve Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2001)31

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  16-24 Temmuz 2000 Türkiye Ziyareti Raporu, 08.11.2001, CPT/Inf (2001)25 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 08.11.2001, CPT/Inf (2001)26 

CPT Raporu, CPT/Inf (2001)25 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2001)26 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi,  27 Şubat-3 Mart 1999 Türkiye Ziyareti Raporu, 07.12.2000, CPT/Inf (2000)17 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 07.12.2000, CPT/Inf (2000)18 

CPT Raporu, CPT/Inf (2000)17 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2000)18 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 5-17 Ekim 1997 Türkiye Ziyareti Raporu, 23.02.1999, CPT/Inf (99)2; Türkiye Hükümeti'nin ara raporu ve ekler, 23.02.1999, CPT/Inf (99)3; Türkiye Hükümeti'nin takip raporu, 16.12.1999, CPT/Inf (99)18

CPT Raporu, CPT/Inf (99)2 (İngilizce)   Hükümet Ara Raporu, CPT/Inf (99)3 (İngilizce) ve Ekler 

Hükümet Takip Raporu, CPT/Inf (99)18 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Türkiye Hakkında Kamu Açıklaması, 6 Aralık 1996, CPT/Inf (96)34

CPT Kamu Açıklaması, CPT/Inf (96) 34  (İngilizce) (Türkçe

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 18-20 Eylül 1996 Türkiye Ziyareti Raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)9 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)10 

CPT Raporu, CPT/Inf (2007)9 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2007)10 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 19-23 Ağustos 1996 Türkiye Ziyareti Raporu ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 01.03.2001, CPT/Inf (2001)1

CPT Raporu, CPT/Inf (2001)1 - Bölüm 1 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2001)1 - Bölüm 2 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 16-28 Ekim 1994 Türkiye Ziyareti Raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)7 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)8 

CPT Raporu, CPT/Inf (2007)7 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2007)8 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Türkiye Hakkında Kamu Açıklaması, 15.12.1992, CPT/Inf (93)1

CPT Kamu Açıklaması, CPT/Inf (93)1 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 22 Kasım-3 Aralık 1992 Türkiye Ziyareti Raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)5 ve Türkiye Hükümeti'nin yanıtı, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)6 

CPT Raporu, CPT/Inf (2007)5 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2007)6 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 29 Eylül-7 Ekim 1991 Türkiye Ziyareti Raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)3 ve Türkiye Hükümeti'nin 9-21 Eylül 1990 ve 22 Eylül- 7 Ekim 1991 Türkiye ziyaretleriyle ilgili takip raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)4 

CPT Raporu, CPT/Inf (2007)3 (İngilizce)   Hükümet Takip Raporu, CPT/Inf (2007)4 (İngilizce) 

 • Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 9-21 Eylül 1990 Türkiye Ziyareti Raporu, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)1 ve Türkiye Hükümeti'nin Yanıtı, 11.01.2007, CPT/Inf (2007)2 

​CPT Raporu, CPT/Inf (2007)1 (İngilizce)   Hükümet Yanıtı, CPT/Inf (2007)2 (İngilizce)