Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 5 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 5 Numaralı Protokol

 

20 Ocak 1966 tarihinde imzaya açılmış ve 20 Aralık 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Protokol’ü 14 Mayıs 1971 tarihinde imzalamıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 29 Eylül 1971 tarih ve 7/3211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 30 Kasım 1971 tarih ve 14028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 20 Aralık 1971 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol Türkiye açısından aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme’nin ilk metnindeki 22. ve 40. maddeleri değiştiren Protokol, 11 Numaralı Protokol’ün 1998 yılında yürürlüğe girmesiyle 5 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 5 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.