Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 8 Numaralı Protokol

Avrupa Konseyi ⇒ Sözleşmeler ⇒ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 8 Numaralı Protokol

 

Protokol 19 Mart 1985 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ocak 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat 11 Numaralı Protokol’ün 1998 yılında yürürlüğe girmesiyle 8 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir.

Türkiye, Protokol’ü 4 Şubat 1986 tarihinde imzalamıştır. 12 Nisan 1989 tarih ve 3526 sayılı Onaya Uygun Bulma Kanunu, 20 Nisan 1989 tarih ve 20145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Protokol’ün onaylanmasını kararlaştıran 23 Haziran 1989 tarih ve 89/14295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Protokol’ün resmi Türkçe çevirisi, 29 Ağustos 1989 tarih ve 20267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 19 Eylül 1989 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Protokol, Türkiye bakımından 1 Ocak 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 8 Numaralı Protokol’ün metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Güncelleme tarihi: 8 Kasım 2023