BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku

Bilgi’de insan hakları konusu, özellikle hukuk programları ve hukuk araştırmaları bağlamında, farklı düzeylerde yürütülen programlarda ve lisans ve lisansüstü dersler, araştırma, yayın, mesleki eğitim, öğrenci kulübü çalışmaları ve kütüphane bünyesinde geniş bir insan hakları hukuku koleksiyonuna sahip olma, vb. diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Güncel

Olağanüstü Hal ve İlgili Belgeler

Bu bölümde, Avrupa Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler'in olağanüstü hal ile ilgili temel belgelerine, Anayasa'nın ilgili maddelerine, Olağanüstü Hal ...

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2019)

Proje, avukatların kadına yönelik şiddet alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması ...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kitapları, Ocak 2019

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Türkiye’de yargı kurumlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile ...

Merkez tarafından “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu”nun beşincisi düzenlendi, 16-24 Temmuz 2019

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku ...

Gündem

Arşiv