BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku

Bilgi’de insan hakları konusu, özellikle hukuk programları ve hukuk araştırmaları bağlamında, farklı düzeylerde yürütülen programlarda ve lisans ve lisansüstü dersler, araştırma, yayın, mesleki eğitim, öğrenci kulübü çalışmaları ve kütüphane bünyesinde geniş bir insan hakları hukuku koleksiyonuna sahip olma, vb. diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Güncel

Olağanüstü Hal ve İlgili Belgeler

Bu bölümde, Avrupa Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler'in olağanüstü hal ile ilgili temel belgelerine, Anayasa'nın ilgili maddelerine, Olağanüstü Hal ...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi Yayımlandı, Nisan 2018

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Türkiye’de yargı kurumlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile ...

BİLGİ Pro Bono 2017 Ödülü Sahiplerini Buldu, 24 Ocak 2018

Toplum yararına hukuki desteğin yaygınlaştırılması ve teşviki amacıyla verilen Pro Bono Ödülü’nün ilkinin takdim edildiği tören Pro Bono Ücretsiz Hukuki ...

ASOS-KADAV Toplumsal Cinsiyet Programı (Aralık 2017-Haziran 2018)

Türkiye’de ASOS için üretim yapan fabrikalarda çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla ASOS tarafından Toplumsal Cinsiyet Programı hayata geçirildi. ...

Gündem

Arşiv