Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

   Birleşmiş Milletler ⇒ Denetim Usulleri ⇒ Antlaşmaya Dayalı Denetim Usulleri ⇒ Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

 

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, taraf devletlerin kendisine sundukları raporları inceler ve değerlendirir. Taraf devletler, Sözleşmeye taraf oldukları ilk iki yıl içinde, daha sonra da her beş yılda bir Komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler. Devlet, Komite gerek duyduğunda da rapor sunmalıdır. Komite, taraf devletin sunduğu raporların devlet görevlilerinin katılımıyla tartışıldığı yapıcı diyaloglarda ve taraf devletlerden alınan raporların incelenmesine dayanan genel tavsiyelerde bulunabilir. Ayrıca, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol’ü onaylayan devletler, Komite’nin bireysel başvuruları kabul etme ve değerlendirme yetkisini tanımaktadırlar. Devletlerarası başvuru usulüne İhtiyari Protokol’de yer verilmemiştir. Bunun yanında, İhtiyari Protokol soruşturma usulünü kabul etmektedir. İhtiyari Protokol, Türkiye bakımından 29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Rapor yoluyla denetim ve Türkiye

Türkiye’nin Komite'ye sunduğu raporlar:

 • Türkiye, Sekizinci Periyodik Rapor, 1 Nisan 2021, CEDAW/C/TUR/8

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Sonuç Gözlemlerini Takip Eden Rapor, 14 Ağustos 2018, CEDAW/C/TUR/CO/7/Add.1

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Yedinci Periyodik Rapor, 2 Aralık 2014, CEDAW/C/TUR/7

Raporun Türkçe metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun eklerine ulaşmak için tıklayınız. (İngilizce)

 • Türkiye, Altıncı Periyodik Rapor, 24 Kasım 2008, CEDAW/C/TUR/6

Raporun Türkçe metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, Dördüncü ve Beşinci Periyodik Rapor, 8 Ağustos 2003, CEDAW/C/TUR/4-5

Raporun Türkçe metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye, İkinci ve Üçüncü Periyodik Rapor, 6 Eylül 1996, CEDAW/C/TUR/2-3

Raporun Türkçe metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

Komite’nin Türkiye’ye ilişkin sonuç gözlemleri:

 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye, 25.07.2016, CEDAW/C/TUR/CO/7

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Sonuç Gözlemleri: Türkiye, 16.08.2010, CEDAW/C/TUR/CO/6

Raporun Türkçe metinine ulaşmak için tıklayınız.

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Sonuç Gözlemleri, 31.08.2005, A/60/38(SUPP) para. 350-387

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Sonuç Gözlemleri, 06.06.1990, A/45/38 para. 284-324

Raporun İngilizce metinine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bireysel başvuru yo luyla denetim ve Türkiye

 • N.M. v. Türkiye, Başvuru no. 092/2015, 15 Ağustos 2018, CEDAW/C/70/D/92/2015

Komite kararının İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

 • R.K.B. v. Türkiye, Başvuru no. 28/2010, 13 Nisan 2012, CEDAW/C/51/D/28/2010.

Komite kararının İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 •   Kayhan v. Türkiye, Başvuru no. 008/2005, 27 Ocak 2006, CEDAW/C/34/D/8/2005

Komite kararının İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.

Komite kararının Türkçe özet çevirisine ulaşmak için tıklayınız. (sayfa numarası 550)

 

Güncelleme tarihi: 27 Eylül 2021