2015 Duyuru / Etkinlikler Arşivi

Adalet Bakanlığı’ndan Pro Bono Ağı Ziyareti, 22 Aralık 2015
BİLGİ Hukuk Kliniği Projesi: "Hukuki Terimlerin Günlük Dile Çevrilmesi", Aralık 2015
Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimleri, Aralık 2015
Sempozyum: BM Engelli Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'de Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları, 10-11 Aralık 2015
BİLGİ'de "Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’de Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Sempozyumu" gerçekleştirildi!
"Ayrımcı Söylemle Mücadele" Paneli Üzerine...
"6-7 Eylül 1955 Olayları"nın 60. Yılında Hukuk, İnsan, Toplum Paneli, 28 Kasım 2015
Tanıtım Programı: "AGİT/ DKİHB- Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler", 19 Kasım 2015
Tanıtım Toplantısı: "Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu", 18 Kasım 2015
Konferans: İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi ikileminde Azınlıklar ve Sosyal Medya, 13 Kasım 2015
2015 Avrupa Pro Bono Forumu, 11-13 Kasım 2015
"Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar & Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi" Paneli, 10 Kasım 2015
Forum: "Cezasızlıkla Mücadele", 9 Kasım 2015
Duyuru: Avrupa Birliği 5. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, 2015
Sempozyum: “Göç, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”, 5-6 Kasım 2015
BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu, 7-11 Eylül 2015
BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu'nun İlki 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi
Avrupa Ev İçi Şiddet Konferansı, 6-9 Eylül 2015
"Eurocrim2015": Avrupa Kriminoloji Topluluğu 15. Yıllık Konferansı, 2-5 Eylül 2015
"Türkiye’de Hukuki Mobilizasyon ve Yargısal Aktivizm: Rejim-Yargı İlişkisinde Dönüşümler" panelinin videosu YouTube'da!, 23 Haziran 2015
Eğitim: “Kadın Cinayetlerini Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Politika ve Uygulamalar", 20-24 Temmuz 2015
Panel: "Türkiye’de Hukuki Mobilizasyon ve Yargısal Aktivizm: Rejim-Yargı İlişkisinde Dönüşümler", 23 Haziran 2015
Konferans: "Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak", 21-22 Mayıs 2015
Toplantı: "Kadına Karşı Sınır Tanımayan Şiddet", 16 Mayıs 2015
Avrupa Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Ağı Yıllık Konferansı, 6-8 Mayıs 2015
Avukatlar için Eğitim Çalışması: "Eğitim Hakkı ve Romanlar: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Çerçeve", 18-19 Nisan 2015
Toplantı: "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yeni Bir Dönem: İstanbul Sözleşmesi", 21 Mart 2015
AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı, 12-13 Mart 2015
Uluslararası Konferans: "Yurttaşlık ve İnsani Güvenlik", 23-25 Ocak 2015